Yağmur Bahçeleri Başvuru

 1. BAŞVURULAR

  İzmir Büyükşehir Belediyesi eksik ve kriterlere uymayan başvuruları reddetme hakkını saklı tutar. Her başvuru yağmursuyu toplama alanı ve bahçe göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

 2. UYGUNLUK KOŞULLARI

  Aşağıdaki koşullar sağlandığı durumlarda yağmur bahçesinin kurulumu için uygun görülmektedir.

  1. Yağmur bahçesinin kurulu olduğu mülkün sahibi olmanız veya mülk ile ilgili yetkinizin olması gerekmektedir. Buna ilişkin tapu örneği ya da noterden yetkilendirildiğinize ilişkin vekaletname örneğinin başvuru sırasında sunulması gerekmektedir.
  2. Teşvik sisteminden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın apartman ya da sitede oturuyor olması halinde yönetici olduğunu belgeleyen kat malikleri karar defterinin ilgili sayfasının örneği ile başvurunun yapılması gerekmektedir. Başvurunun kabul edilmesi durumunda kat maliklerinin oy çokluğu ile alınmış karar ayrıca istenecektir.
  3. Aşağıdaki koşullarda başvurular uygun bulunmayacaktır:
   1. Daha önce aynı bina için başvuru yapıldıysa,
   2. Başvurularda yanlış bilgi beyan edildiyse,
  4. Bilgilendirme kılavuzunda öncelikli kriterlere göz önünde bulundurularak, uygun yağmur bahçeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından seçilecektir.
 3. YAĞMUR BAHÇELERİ DENETİM MEKANİZMASI

  Yağmur Bahçeleri kurulumu öncesi başvuru yapılan yerin bahçe alanı yerinde ziyaret edilecek ve formda belirtilen koşulların denetimi yapılacaktır.

  Teşvik sisteminden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız yetkili idari birim tarafından kayıt altına alınacak olup, izleme sistemi kapsamında takip edilecektir.

 4. YÜKÜMLÜLÜKLER
  1. Bu başvuruyu yaparak, tapuda gösterilen yasal mülk sahibi olduğumu veya mülk sahibinden çevre düzenlemesini değiştirmek için izin aldığımı onaylıyorum.
  2. Yağmur bahçesi veya diğer yağmur suyu kontrollerinde rutin bakım yapmayı kabul ediyorum.
  3. Belediyeye, benim ve Belediyenin karşılıklı olarak kabul edebileceği zamanlarda yağmur suyu sistemimin saha denetimlerini yapması için izin veriyorum.
  4. Bahçemde kurulan İzmir Yağmur Bahçeleri projesinin İzmir kenti için örnek sunduğunu kabul ediyorum.
  5. Belediyenin, mülkümde inşa edilmiş yağmur bahçesinin kurulumunu ve tasarımını denetleyebileceğini anlıyorum. Mülkümde yağmur bahçesinin kurulumundan ve işleyişinden yalnızca ben sorumluyum.
  6. Mülkümde kurulu yağmur bahçesi veya yağmur suyu kontrolünden kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, kayıp, sel veya diğer hasarlardan Belediye sorumlu değildir.
  7. Teşvik sistemini kabul ederek, mülkümde kurulu yağmur bahçesi kurulumu ve işlevinden kaynaklanan herhangi bir iddia, dava nedeni veya sorumluluktan Belediyeyi feragat ediyor ve muaf tutuyorum.
  8. Bu başvuru ile teşvik sistemine katılmanın bir koşulu olarak, gerekli olması durumunda, yağmur bahçemin Belediye tarafından dokümantasyon ve tanıtım amacıyla fotoğraflanabileceğini kabul ediyorum
 5. GİZLİLİK

  Bu başvuru formunu doldurarak başvurunuzdaki bilgileri gönüllü olarak verdiğiniz kabul etmektesiniz. Bu form 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, başvuru uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu başvuru belgesindeki bilgilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen yetkililerle paylaşılmasını kapsayabilir.

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yağmur Bahçeleri başvuru formunun hüküm ve koşullarını okudum, anladım ve kabul ediyorum.

Başvuru formundaki ve bu başvuru formuyla birlikte sağlanan tüm bilgilerin, yazım sırasında doğru olduğunu beyan eder, başvuru formu ile tarafıma yüklenen yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getireceğimi kabul ederim.

Yağmur bahçesi; çatı, yol gibi geçirimsiz yüzeylerden su toplayan, geçici olarak bu suyu bir hendek içerisinde bitkiler ile tutan ve akış sularının yollara ve dolaylı olarak körfeze karışmasını engelleyen bir yağmursuyu yönetim uygulamasıdır.

Bu tür uygulamalar yağmur sularının etkin olarak kullanımını sağlamak, akışla gelen yağmur sularının temizlenmesinde doğal filtre görevi yaparak suyu temizlemek ve yeraltı sularının beslenmesini sağlamak, drenaj çözümlerine ekonomik ve sürdürülebilir imkân sunmak, uygulandığı yere özgü flora ve fauna için uygun ortam oluşturmak ve biyolojik çeşitliliği arttırmak gibi pek çok amaca sahiptir.

Teşvik sisteminden faydalanmak isteyen herkes başvuruda bulunabilir.

Ülkemizde yağmursuyu iniş boruları doğrudan kanalizasyon sitemine bağlanmakta ve yoğun taşkın anlarında kanalizasyon sistemi üzerinde ekstra bir yük oluşturmaktadır. Çatılardaki temiz su ayrıştırılıp yağmur bahçesinde toplanarak hem yeraltı suyu beslenecek hem de kent iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale gelecektir.

Projenin amacına ulaşması ve kente daha verimli hizmet edebilmesi için yağmur bahçelerinin oluşturulması stratejik yerlere verilmesi hedeflenmektedir. Öncelik kriterleri Yağmur Bahçeleri Teşvik Sistemi Bilgilendirme Kılavuzu’nda tanımlanmıştır.

Evet. Teşvik sistemi başvuruları tüm vatandaşlarımıza açıktır. Başvuruların kılavuzda tanımlanan maddelerin bir ya da birkaçına uygun olması teşvik sisteminden yararlanmasını daha uygun hale getirecektir.

Yağmur Bahçeleri için başvuruda bulunacak vatandaşların; çatı alanı büyüklüğüne, yağmursuyu iniş borularına ve bahçe alanına, eğimine dikkat ederek seçim yapmalıdır. Yağmur bahçeleri çok derin değildir, bu nedenle güvenlik önlemlerine dikkat edilirse profesyonel yardım almadan oluşturulabilirler. Göz önünde bulundurulması gereken ama zorunlu olmayan önemli kriterler Yağmur Bahçeleri Teşvik Sistemi Bilgilendirme Kılavuzu’nda tanımlanmıştır.

Yağmur bahçenizi uygun ölçülerde kurabilmeniz için bahçenizde sızma testi yapmanız gerekmektedir. Sızma testi sonuçlarına ve çatının büyüklüğüne göre yağmur bahçesi uygun bir biçimde boyutlandırılabilir. Sızma testinin nasıl yapılacağı ve boyutlandırma hakkında detaylı bilgi almak için Sünger Şehir web sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Hayır. Yağmur bahçelerinde İzmir’in yerel bitkileri kullanılır. Yerel bitkiler az bakım gerektirir.

Hayır. Yağmur bahçelerinde yalnızca yağmur anında çatılardan yönlendirilen su görülür. Biriken su, geçirgen toprak katmanı ile kısa sürede sızdırılır ve yağmur bahçesi bitkileri tarafından kullanılır.