Yağmursuyu Depoları

Ülkemizde yağmursuyu iniş boruları doğrudan kanalizasyon sitemine bağlanmakta ve yoğun taşkın anlarında şebekenin üzerinde ekstra bir yük oluşturmaktadır. Bu temiz suyu depolayarak ihtiyaç halinde kullanmak, hem kentlinin ihtiyaçlarını karşılayacak hem de kenti iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirecektir. Bu sebepten kentimizde yağmursuyu hasadının yaygınlaşması ve bu kültürün gelişmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5000 binanın 5000 polietilen yağmursuyu hasadı deposu ile teşvik sistemine dahil edilmesi amaçlanmaktadır. Teşvik sistemine dahil edilen yağmursuyu depolarının; bahçe sulama, oto yıkama veya bina temizliği amacıyla kullanılması hedeflenmektedir.

Başvuru Detayları
Yağmursuyu Depoları

Öncelik Kriterleri

Projenin amacına ulaşması ve kente daha verimli hizmet edebilmesi için dağıtılacak yağmursuyu depolarının stratejik yerlere verilmesi hedeflenmektedir. Aşağıda belirtilen maddeler seçim için önem taşımaktadır:

1- Sistemin kurulacağı alanda yağmursuyu iniş borularının doğrudan kanalizasyon sistemine bağlanmış olup olmaması,
2- Yağmursuyu iniş borularının sokağa ya da bahçeye akıp akmaması,
3- Sistemin kurulacağı alanda yağmursuyu iniş borularının doğrudan çatıdan inecek olması ve balkon suları ile karışmayacağının başvuru formunda beyan edilmiş olması,
4- Sistemin kurulacağı alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi- Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin sağlayacağı “Su Baskınları Haritası” içerisinde yer alıp almaması,
5- Deponun kurulabileceği uygun alanı olup olmaması,
6- Rutin çatı bakımının yapılıp yapılmaması,

Başvuru sahiplerinin yukarıda tanımlanan maddelerin bir ya da birkaçına uygun olması teşvik sisteminden yararlanmasını daha uygun hale getirecektir

Kurulum Kriterleri

Teşvik sistemine dahil edilecek polietilen depolar 1, 3, 5 veya 10 ton kapasiteli olacaktır. Başvuru sahipleri çatı alanı büyüklüğüne ve bahçe alanına dikkat ederek seçim yapmalıdır. Mevcut binalarda çatılardan gelen suyun tamamının toplanması mümkün olmadığından, kısmi depolamalar yapılabilir.

1- Yağmursuyu depoları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından teşvik sistemine dahil edilecek, kurulumu ise vatandaş tarafından yapılacaktır.
2- Yağmursuyu iniş borusunun kanalizasyon sistemi ile bağlantısı kesildikten ve depoya bağlantısı sağlandıktan sonra, depo hacminden fazla olan suyun uzaklaştırılabilmesi için tahliye borusu takılmalıdır.
3- Ufak depo seçimi yapılması durumunda, yağmursuyu tahliye borusunun çapı yağmursuyu iniş borusunun çapından küçük olmamalıdır.
4- Kurulacak deponun yağmursuyu iniş borularına yakın olması kurulum maliyetini azaltacaktır. Bu yüzden yağmursuyu deposu kurulum yerinin yağmursuyu iniş borularına yakın olması önerilmektedir.
5- Sistemin kurulacağı zeminin düz zemin olması gerekmektedir. Bu zeminin belli bir seviyede (20 - 50 cm) yükseltilmesi, suyun yeniden kullanımı sırasında konfor sağlayacaktır. Aksi halde çeşme yerine yalnızca hortumla su alınabilir.
6- Sivrisinekler ve diğer haşereler için depoya giriş noktası olmamasını sağlamak ve depoya çatıdan kirletici girmesini engellemek için vatandaş tarafından filtreleme ünitesi takılmalıdır. Bu filtreler temizlenebilen, uygun açıklıkta ve malzemede olmalıdır.
7- Takılacak filtrenin doğrudan yağmursuyu deposunun giriş kapağı altına ya da yağmursuyu iniş borularının üzerinde olması gerekmektedir.
8- Kurulum yapacak vatandaş daha iyi filtreleme sağlaması için çatıya yaprak tutucu süzgeç ilave edebilir.
9- Yağmursuyu depolarının su içme amaçlı kullanılmaması gerekmektedir. Apartmanlarda okuma yazma bilmeyen çocukların da anlayabilmesi için İÇİLMEZ ibaresinin bir logo ile depo yüzeyine yapıştırılması gerekmektedir.

Bakım

1- Yağmursuyu deposu kurulduktan sonra çatı ve oluk bakımı yapılmalıdır. İlk kurulumda eski yapıların çatılarında kuş vb canlılardan oluşabilecek kirletici maddelerin temizlenmesi gerekmektedir.
2- Çatı üzerinde kirlilik birikmesini engellemek için her kış öncesi rutin temizlik yapılmalı ve çatıların temiz olunduğundan emin olunmalıdır.
3- Yağmursuyu verimini en üst düzeye çıkarmak için çatı olukları belirli aralıklarla yaprak ve döküntülerden arındırılarak temizliği gerekmektedir.
4- Takılan filtreler senede en az 1 kez kontrol edilerek tıkanıklığı takip edilmeli ve gerekli görülmesi durumunda temizlenmelidir.
5- Depolar içerisinde hasat edilen su kullanılmaması durumunda boşaltılmalı ve içerisinde durağan suyun uzun süre saklanması engellenmelidir.
6- Deponun senede 1 kez içi tamamen boşaltılarak basınçlı su ile temizliği yapılmalıdır.

İzleme

Yağmursuyu deposu kurulduktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yağmursuyu hasadı sisteminin verimliliği ve kalitesi izlenebilir, su kalitesi ve filtreleme sistemleri incelenebilir.