Proje Detay

Işıkkent Mezarlığı Yeşil Dönüşüm Projesi

Işıkkent Mezarlığı'nda, parke kaplı yürüyüş yolları üzerinde biriken yağmur sularının, geleneksel ızgaralar aracılığıyla kanalizasyon sistemine aktarılması ve hayrat çeşmelerinden akan temiz suyun da aynı sistemle tahliye edilmesi, çevrede taşkın sorunlarına yol açmaktaydı. Bu durum, su kaynaklarının verimsiz kullanımına ve çevresel sorunlara neden olmaktaydı. Geliştirilen proje ile, boşa harcanan yüzey akış suları ve çeşme suları artık bir depoda toplanmakta, arıtılmakta ve sulama sisteminde kullanılmaktadır. Bu yaklaşım ile Işıkkent Mezarlığı'nda yılda 9,579 m3 su tasarruf edilmesini hedeflemektedir. Işıkkent Mezarlığı'ndaki sürdürülebilir tasarım yaklaşımı, sadece enerji odaklı bir perspektifi değil, aynı zamanda su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki çaba ile de önem kazanmaktadır. Bu proje, su kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, sadece çevresel sürdürülebilirliği değil, aynı zamanda suyun ekonomik ve ekolojik açıdan daha etkili bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca proje kapsamında mezarlıkta yer alan camii çatısına düşen yağmur sularının hasat edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 3 tonluk hacme sahip yağmur suyu deposu camii önüne yerleştirilmiş ve camii olukları ile bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Bu deponun yıllık yaklaşık 10 ton hasat etme potansiyeli mevcuttur.