Gerçekleşen Projeler

Projeler

Gaziemir İzelman Sakarya Sünger Otoparkı Pilot Projesi

İzelman A.Ş. tarafından işletilmekte olan 8200 m2 büyüklüğe sahip Gaziemir Sakarya açık otopark alanında su döngüsü ile yeşil bir dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Toplamda 644 m2 lik bir alan geçirimli hale getirilmiş ve 206 m2 bir alanda 9 ayrı sızma hendeği imalatı ile sünger otoparka dönüştürülmüştür. Proje ile alan ve çevresinde akışa geçen yağış sularının birleşik kanalizasyon sisteminden ayrılması, otopark çevresindeki su baskınlarının önlenmesi ve kent içindeki ısı adası etkisinin azaltılması hedeflenmiştir.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Buca Bahçekapı Sünger Park Projesi

Buca ilçesindeki Yaylacık Mahallesi 1025. Sokak'ta yer alan Buca Bahçekapı Parkı, çevresine göre alçak bir konumda bulunmaktadır. Proje, çevre sokaklardan gelen yağmur sularını mevcut kanalizasyon sisteminden kesip park alanına yönlendirerek Türkiye'nin ilk sünger parkı olma özelliğini kazanmıştır. Yapılan çalışma kapsamında Buca ilçesinde bulunan Bahçekapı Parkı, akışa geçen yağmur sularını etkili bir şekilde yönetebilen, su baskınlarını önleyen ve yeraltı su kaynaklarını besleyen bir "sünger park" haline dönüştürülmüştür. Sünger park kavramı, yağmur sularının doğal süreçlerle toprak tarafından sızdırılarak depolanmasını ve yeraltı su seviyesini besleyerek suyun daha sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini amaçlamaktadır. Projenin detaylarına bakıldığında, parkın çevresinde bulunan yollar ve yapılara kıyasla daha düşük kotta olması nedeniyle, yağmur sularının park alanına doğru akışı sağlanmıştır. Mevcut altyapı sistemine olan bağlantılar kesilerek yağmur sularının parka yönlendirilmesiyle suyun toprak tarafından yeraltına sızdırılması sağlanmıştır. Proje kapsamında 3 adet “Taşkın Drenaj Kuyusu” açılmıştır. Bu drenaj kuyuları, yağmur sularının park alanında birikerek göllenmesini önleyip yeraltına sızdırılmasını sağlamaktadır. Bu sayede, suyun kontrolsüz akışı engellenerek yeraltı su kaynakları beslenirken, su baskınlarının önüne geçilmiştir.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Buca Atatürk Mahallesi Sünger Park Projesi

Buca İlçesi Atatürk Mahallesi 202/58 sokak ve civarında yoğun yağışlarla birlikte akışa geçen yağmur suları, özellikle havzanın aşağı kotlarında su baskınlarına sebep olmaktadır. Proje kapsamında yoğun yağışlar esnasında cadde ve sokaklarda akışa geçen yağmur suyunu tutmak ve su baskınlarını önlemek amacıyla, mevcut altyapı ile entegre çalışan yeşil altyapı tekniklerinin uygulanması amaçlanmıştır. Bu uygulamalar ile su baskınları önlenecek ve yağmur suyu hattında yapılması planlanan revizyona gerek duyulmayacaktır. Çalışma alanında gerçekleştirilen kesik bordür, ızgaralı kesik bordür, yağmur suyu sızdırma havuzu, yağmur suyu sızdırma hendeği ve taşkın drenaj kuyusu teknikleri ile günde 470 ton yağmur suyunun hendek alanlarında toplanması, biyo-filtrelenmesi ve yeraltına sızdırılması sağlanacaktır. Taşkın drenaj kuyusu ile ise fazla yağmur suyu yeraltı akiferine doğrudan iletilecektir. Hendek içerisine açılmış olan drenaj kuyusu 40 metre derinliğinde olup saatte yaklaşık 6.5 ton suyu yeraltına sızdırmaktadır.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Bademli Sızdırma Göleti Projesi

Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin Ödemiş’te bulunan açık bitki üretim sahaları, sera çatı alanı ile civar tarım alanlarına düşen yağmur sularının sızdırma göletinde toplanarak sızdırılması ve yeraltı suyu su seviyesinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. 1.255 m² olan gölet alanında 769 m² sızdırma alanı mevcuttur. Günlük olarak 2.307 m³/gün yağmur suyunun sızdırılması ve yıllık yeraltında depolanacak su miktarının 58.800 m³/yıl olması hesaplanmıştır. Pilot uygulama Küçük Menderes Ovasına örnek bir model sunacak ve su krizi ile mücadelede etkili olacaktır.

 

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Yağmur Durakları

Yağmursuyu hasadını kent içerisinde teşvik etmek ve farkındalığı artırmak amaçlı mevcut yağmur duraklarında yağmursuyu hasadını başlatıyoruz. Modüler yağmur depoları kullanılarak durakların çatılarından su depolanacak ve etrafındaki yağmur bahçelerinde hasat edilen su kullanılacaktır. Bu kapsamda pilot proje olarak YKM - Konak Otobüs durakları seçilmiştir.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

5000 Binaya 5000 Depo Projesi

Şehrimizde yağmur suyu iniş boruları genellikle doğrudan kanalizasyon sistemine bağlanmakta ve yoğun taşkın anlarında kanalizasyon sistemi üzerinde ekstra bir yük oluşturmaktadır. Bu temiz suyun depolanarak ihtiyaç halinde kullanılması, kentin su kaynaklarına olan bağımlılığını azaltacak ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir yapı oluşturacaktır. Bu doğrultuda, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan teşvik programı kapsamında 5000 binaya 5000 yağmur suyu hasadı deposu hibe edilmektedir. Bu depoların bahçe sulama, oto yıkama veya bina temizliği gibi amaçlarla kullanılması hedeflenmektedir. Bu uygulama, kentte yağmur suyu hasadının yaygınlaşması ve sürdürülebilir bir kültürün oluşturulması için önemli bir adımdır. 26 Aralık 2022 tarihinde Tarihi Havagazı Fabrikası'nda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından Sünger Kent projesinin lansmanı gerçekleştirilmiştir. Lansmanda, 5.000 binaya 5.000 yağmur suyu deposu ve 10.000 yağmur bahçesi teşvik sistemi ile birlikte başvuruların başladığı, bu bilgilerin Sünger Kent web adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşıldığı duyurulmuştur. SüngerKent İzmir Projesi lansmanından sonra, Sünger Kent web adresimiz ve başvuru linkleri üzerinden 5000 binaya 5000 yağmur suyu projesi kapsamında başvuru yapan vatandaşlarımızın teknik incelemeleri gerçekleştirilmiştir. Teknik incelemeler sonucunda uygun bulunan vatandaşlarımıza ilçe bazlı aramalar yapılmış ve durumları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Bilgilendirme sürecinin ardından vatandaşlarımız, İklim Değişikliği ve Temizlik Şube Müdürlüğü'ne giderek taahhütname imzalamak ve ücret ödemektedir. İmza ve ödeme işlemleri tamamlanan vatandaşlarımız, depo dağıtım sırasına alınıp, İklim Değişikliği ve Temiz Şube Müdürlüğü tarafından depo dağıtımları gerçekleştirilmektedir.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Spor Kulüpleri Farkındalık Projesi

Farkındalık projelerden biri olan İzmir Spor kulüplerinin (Göztepe, Karşıyaka, Altay, Altınordu, Bucaspor ve İzmirspor) yağmur suyu hasadı yapması, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yaklaşımı teşvik etmek amacıyla geliştirilmiştir. Spor kulüpleri, geniş bir takipçi kitlesine ve toplum üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu nedenle yağmur suyu hasadı projelerine katılım sağlamaları İzmir genelinde farkındalık geliştirmek açısından etkili bit yöntemdir. Bu proje, spor kulüplerinin mali tasarruf sağlamasına, yağmur suyu hasadı farkındalığı oluşturulmasına, iklim krizi ile mücadele edilmesine ve çevresel etkilerini azaltmasına yardımcı olacaktır.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Işıkkent Mezarlığı Yeşil Dönüşüm Projesi

Işıkkent Mezarlığı'nda, parke kaplı yürüyüş yolları üzerinde biriken yağmur sularının, geleneksel ızgaralar aracılığıyla kanalizasyon sistemine aktarılması ve hayrat çeşmelerinden akan temiz suyun da aynı sistemle tahliye edilmesi, çevrede taşkın sorunlarına yol açmaktaydı. Bu durum, su kaynaklarının verimsiz kullanımına ve çevresel sorunlara neden olmaktaydı. Geliştirilen proje ile, boşa harcanan yüzey akış suları ve çeşme suları artık bir depoda toplanmakta, arıtılmakta ve sulama sisteminde kullanılmaktadır. Bu yaklaşım ile Işıkkent Mezarlığı'nda yılda 9,579 m3 su tasarruf edilmesini hedeflemektedir. Işıkkent Mezarlığı'ndaki sürdürülebilir tasarım yaklaşımı, sadece enerji odaklı bir perspektifi değil, aynı zamanda su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi konusundaki çaba ile de önem kazanmaktadır. Bu proje, su kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, sadece çevresel sürdürülebilirliği değil, aynı zamanda suyun ekonomik ve ekolojik açıdan daha etkili bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca proje kapsamında mezarlıkta yer alan camii çatısına düşen yağmur sularının hasat edilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla 3 tonluk hacme sahip yağmur suyu deposu camii önüne yerleştirilmiş ve camii olukları ile bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Bu deponun yıllık yaklaşık 10 ton hasat etme potansiyeli mevcuttur.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Ödemiş Belediyesi Nikah Salonu Yağmur Bahçesi Projesi

Nikah salonu bahçesinde uygulanan bu çalışma 36 m² bir alanı kapsamaktadır. Toplam çatı alanın 215 m²’lik kısmına düşen 2 yıl 24 saatlik yağış verisine göre iki parça şeklinde planlanan yağmur bahçesi uygulaması ile 11,8 m³ suyu depolayarak yeraltına sızdırmaktadır.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Çamkıran Sitesi Yağmur Suyu Hasadı Projesi

Çamkıran Sitesi Yağmur Suyu Hasadı projesi kapsamında, Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesinde yer alan Çamkıran Sitesi’nde 300 m2’lik bina çatısına düşen yağmur sularının hasat edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda iki adet 3 tonluk depo kullanılmış olup, yıllık 150 tonluk yağmur suyunun hasat edilmesi beklenmektedir.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

İYTE Yağmur Suyu Hasadı Projesi

Urla’da bulunan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yağmur suyu hasadı uygulaması gerçekleştirilmiştir. Birbirine entegre olarak yerleştirilen 2 adet 3 tonluk polietilen depo, 235 m2’lik çatıya düşen yağmur sularını hasat etmektedir. Projede yıllık potansiyel yağmur suyu miktarı yaklaşık 118 m3’tür. Aşırı şiddetli yağışlarda depolardan taşan sular, uygulaması gerçekleştirilen yağmur bahçesine yönlendirilmiştir. Hasat edilen yağmur suları, depolara bağlanmış olan hidroforun da yardımıyla, bahçe sulamada kullanılmaktadır. Fakülte bahçesinde aynı zamanda 12 m² bir alanda yağmur bahçesi uygulaması yapılmıştır. Toplam çatı alanın 73 m²’lik kısmına düşen 2 yıl 24 saat yağış verisine göre planlanan yağmur bahçesi ve sızdırma hendeği uygulaması ile 4,45 m³ suyu depolayarak yeraltına sızdırmaktadır. Okul bahçesinde aynı zamanda 12 m² bir alanda yağmur bahçesi uygulaması yapılmıştır. Toplam çatı alanın 225 m²’lik kısmına düşen, 2 yıl 24 saatlik yağış verisine göre planlanan yağmur bahçesi uygulaması ile 12,35 m³ suyu depolayarak yeraltına sızdırmaktadır.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Sarpıncık Sünger Köy Projesi

Sarpıncık Köyü sakinleri yağmur suyu hasadı yapmak amacıyla SüngerKent İzmir projesine başvurmuşlardır. Sahada yapılan tespitler sonucu, köydeki evlerin bahçeli olması yağmur suyu depolarının kullanımına olanak sağlamıştır. Bu nedenler, çatıları yeterli büyüklüğe sahip olan 35 adet eve yağmur depoları (34 adet 1 ton ve 1 adet 3 ton) verilmiştir. Aynı zamanda, yağmur suyu hasadına yönelik, köydeki hanelerin duvarlarına işlenen su ile insan ilişkilerinin yansıtıldığı sanatsal figürler su kaynaklarının korunması farkındalığı çalışması yapılmıştır. Bu proje; doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve insanların çevreleriyle daha uyumlu bir şekilde yaşamalarını teşvik etmektedir. Yapılan çalışmalar sonrası, kurak yaz aylarında su sıkıntısı çeken Sarpıncık Köyü’nde yağmur depolarının su tüketimine etkisi izlenerek değerlendirilecektir.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Buca Elegantpark Sitesi Yağmur Bahçesi Projesi

Buca’da yer alan bir apartmanda uygulanan bu çalışma 9 m² bir alanı kapsamaktadır. Toplam çatı alanın 65 m²’lik kısmına düşen 2 yıl 24 saat yağış verisine göre planlanan yağmur bahçesi uygulaması ile 3,56 m³ suyu depolayarak yeraltına sızdırmaktadır.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Gaziemir İtfaiye Yağmur Suyu Hasadı Projesi

SüngerKent İzmir Projesi kapsamında Gaziemir İtfaiye grubuna ait alanda bulunan 240 m2 çatı alanı olan araç parkında ve 200 m2 çatı alanı olan idari binada yağmur suyu hasadı yağmur suyu hasadı projesi gerçekleştirilmiştir. Araç park alanı çatısında hasat edilen yağmur suyu, proje alanındaki mevcut havuzda depolanmaktadır. İdari binanın çatısına düşen yağmur suları ise, 5 tonluk polietilen yağmur suyu deposu aracılığıyla toplanmakta, ardından filtreleme sistemine aktarılmaktadır. Gaziemir İtfaiye Yağmur Suyu Deposu filtrasyon yapabilen 2 adet filtreleme ünitesinden ve 1 adet paket hidrofordan oluşmaktadır. Filtreleme sisteminden geçen su, idari binada el yüz yıkama, duş, temizlik gibi amaçlarla kullanma suyu olarak kullanılmak üzere şebeke sistemine iletilmektedir. Projede yıllık olarak yaklaşık 250 ton yağmur suyu hasat edilmesi hedeflenmiştir.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Bademli Fide Üretim Tesisi Filtreleme Deposu Projesi

Sünger kent yağmursuyu hasadı tekniklerinden biri olan yağmur kuyuları uygulamasının ilk örneği, Küçük Menderes Ovası'nda bulunan Ödemiş Bademli Fide Üretim Tesisinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, sera çatısı üzerine düşen yağmur suları filtreleme deposunda geçerek yağmur kuyusuna yönlendirilmesini içermektedir.

Devamını Oku Devamını Oku