Hakkımızda

SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Değişen iklim ile birlikte sıklıkla yaşanan su baskını ve taşkın olayları kentimizi su kaynaklı felaketlere daha açık hale getirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dünya’nın diğer şehirlerinde uygulanan suyun sürdürülebilir yönetimi, düşük etkili kentleşme, su odaklı kentsel tasarım ve sünger şehir konseptleri ile ilgili deneyimlerden esinlenerek İzmir’de sürdürülebilir yağmursuyu yönetimini yeni bir yaklaşımı başlatmak üzere harekete geçti. Bu amaçla, Türkiye’de ilk defa Yerel yönetimler bünyesinde “Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi” Eylül 2021 tarihi itibarı ile İzmir Büyükşehir Belediyemizde faal hale geçmiş olup çalışmalarına başlamıştır.

Deneyimli mühendisler, peyzaj mimarları ve şehir plancılarından oluşan ekip, İzmir’in su odaklı planlanması, mevcut su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, değişen iklim ile birlikte şiddeti artan taşkın ve kuraklık olayları başta olmak üzere su kaynaklı tüm problemler için kentin hem merkezinde hem de kırsal alanlarında çözümler üretiyor. Birimin ana misyonu; İzmir ili yer altı ve yer üstü su kaynaklarının etkin biçimde yönetilmesi, gerekli planlama ve proje çalışmalarının yapılması, iklim krizi, taşkınlar, kuraklık vb. su kaynaklı oluşan/oluşabilecek olası problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilerek gerekli çalışmaları yürütmektir.