Yönetmelik

Sünger Kent Uygulamaları Yönetmeliği

16/09/2022 tarihli 1097 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren İzmir Büyükşehir Belediyesi “Sünger Kent Uygulamaları Yönetmeliği” Bu yönetmelik, kapsamı itibariyle Türkiye’de çıkarılan ilk Sünger Kent yönetmeliğidir.

Amaç ve Kapsam

Madde 1 – (1) Bu yönetmelik, sünger kent yaklaşımı ve yeşil altyapı yöntemleri ile yağmur suyu yönetiminin sağlanması ve taşkın riskinin azaltılması için yapılacak uygulamaların belirlenmesini amaçlar.

(2) Bu Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde sünger kent oluşturma ile ilgili çalışmaları ve süreçleri kapsar.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizi, değişen iklim koşullarının yarattığı krizler ile  mücadele edebilecek, bütüncül olarak dirençli bir kent kimliği kazanma yolunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Kent ile doğayı birbirinden ayırmayan tam tersine kenti doğanın bir parçası olarak tanımlayabilmek için doğa esaslı eylemlerimizi öncü kurum kimliğimizle geliştirmeye yönelik tüm kurumsal altyapımız ile çalışmalarımızı yerine getirmekteyiz. 

Her geçen gün etkileri artan iklim değişikliği nedeniyle yaşanan şiddetli yağmur ve beraberindeki sel felaketleri tüm dünyada telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Şehrimizi bu yıkıcı sonuçlardan korumak amacıyla çalışmalarımızı tesis etmekteyiz. 

Özellikle kentlerde ağırlıklı olarak geçirimsiz yüzeylerin bulunması ve beklenmedik yağışların da etkisiyle yüzey akışları artarak taşkınlar meydana gelmektedir. Büyükşehir Belediyemizce taşkınların önlenmesi, yağışların kontrollü bir şekilde toplanması ve yeraltı sularının beslenmesi amaçlarını barındıran sünger kent yaklaşımı ile yeşil altyapı tasarımlarının kentimizde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda kentimizin sünger kent prensiplerine dayanan yeşil altyapı yöntemleri ile yağmur suyunun yönetiminin sağlanması ve buna bağlı olarak taşkın riski ile mücadele edilebilmesi için İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ve Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından ‘'Sünger Kent Uygulamaları Yönetmeliği'' hazırlanmıştır. (İklim Değ. ve Sıfır Atık Dai.Bşk.E.941249)

 

 

Yönetmeliği İndir