Haber Detay

Buca Atatürk Mahallesi Sünger Park Projesi

Buca İlçesi Atatürk Mahallesi 202/58 sokak ve civarında yoğun yağışlarla birlikte akışa geçen yağmur suları, özellikle havzanın aşağı kotlarında su baskınlarına sebep olmaktadır. Proje kapsamında yoğun yağışlar esnasında cadde ve sokaklarda akışa geçen yağmur suyunu tutmak ve su baskınlarını önlemek amacıyla, mevcut altyapı ile entegre çalışan yeşil altyapı tekniklerinin uygulanması amaçlanmıştır. Bu uygulamalar ile su baskınları önlenecek ve yağmur suyu hattında yapılması planlanan revizyona gerek duyulmayacaktır. Çalışma alanında gerçekleştirilen kesik bordür, ızgaralı kesik bordür, yağmur suyu sızdırma havuzu, yağmur suyu sızdırma hendeği ve taşkın drenaj kuyusu teknikleri ile günde 470 ton yağmur suyunun hendek alanlarında toplanması, biyo-filtrelenmesi ve yeraltına sızdırılması sağlanacaktır. Taşkın drenaj kuyusu ile ise fazla yağmur suyu yeraltı akiferine doğrudan iletilecektir. Hendek içerisine açılmış olan drenaj kuyusu 40 metre derinliğinde olup saatte yaklaşık 6.5 ton suyu yeraltına sızdırmaktadır.