Projeler

Manda Havzası Yağmursuyu Yönetimi

Sünger şehir tekniklerini kullanarak Manda Havzasında yağmursuyu yönetimine ilişkin proje geliştirilmektedir.

Meles Havzası Yağmursuyu Yönetimi

Sünger şehir tekniklerini kullanarak Meles Havzasında yağmursuyu yönetimine ilişkin proje geliştirilmektedir.

10.000 Yağmur Bahçesi Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi 10.000 yağmur bahçesi yapmak için teşvik sistemini başlattı.

5.000 Yağmursuyu Deposu Projesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi 5.000 binaya kurulmak üzere teşvik sistemini başlatıyor!

Halkapınar Göletini Yeniden Canlandırma Projesi

İzmir’in önemli su kaynaklarından olan Halkapınar Gölü tarihin babası Heredot tarafından Bereket Tanrıçası Artemis’in (Diana) yanındaki perilerle birlikte gelip sıcak sularında her gün yıkandığı yer (Diana Hamamları) olarak nitelendirilir. Önerilen proje ile Halkapınar göleti yeniden kente kazandırılacak, Nif Dağından körfeze ekolojik koridor oluşturulacaktır.

Şirinyer Yağmur Sokağı Projesi

Meles Çayı yakınlarında yer alan, bir yanı İZBAN demiryolu hattının duvarları ile çevirili, yolları geçirimsiz asfalt kaplı, park alanı otopark olarak kullanılan proje alanının kadim su kültürünü devam ettirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla ‘YAĞMUR SOKAĞI’ konseptinde yeniden düzenlenilerek, taşkın problemlerine doğa esaslı çözümler ile yanıt verilmek istenmektedir.

Bornova Yağmur Parkı Projesi

Bornova Özkanlar'da bir mahallenin doğa esaslı çözümler uygulanarak tüm yağmursuyu tekniklerin bir arada yoğun bir şekilde kullanılması amaçlanarak bölgede taşkın problemlerine çözüm getirilmiş, yağmur parkında tüm ekolojik temelli yağmursuyu yönetim tekniklerinin tanıtılması hedeflenmiştir.

Bornova Çayı Üzerinde Mavi-Yeşil Koridorlar Ve Dere Ekspresi

Bornova Çayı üzerinde kent-dere etkileşiminin artırılması amacı ile mavi-yeşil ekolojik koridorlarlar oluşturulacak, ayrıca bu koridorlara entegre e-skuter ve bisikletlilerin kullanımına yönelik bir adet(gidiş-geliş) transit ulaşım yolu planlanacaktır. Proje ile Bornova Çayı ıslah kanalı içerisinde kontrol elemanları ile yer yer su tutularak geçtiği bölgelerdeki yeşil alanlar ile bütünleşik ekolojik koridorlar oluşturulması ve buna entegre bir biçimde Ege Üniversitesi-Evka-3 Metro İstasyonu-Bornova-Körfez hattı boyunca uzanan alternatif bir ulaşım yolunun hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Ekolojik Göletler

Kent içerisinde belirlenen yeşil alanlarda yeraltı suyu ile beslenen doğal ekolojik göletler yaratıyoruz. Kent içerisindeki geçirimsiz yapay göletlere alternatif olarak, doğal yaşamı destekleyici, biyolojik çeşitliliği artıran doğal göletler oluşturuyoruz. Kentli – su ilişkisini park alanlarında ekolojik yöntemler kullanarak artırıyoruz. İlk pilot proje Buca Fırat Fidanlığında uygulanmaya başlandı. İkinci pilot proje Bornova Çamdibi Atatürk Parkı’nda hayata geçecek.

Buca Betontaş Pazaryeri

İzmir’deki pazaryerleri ve otoparklarını sünger alanlara çeviriyoruz. Buca Betontaş Pazaryeri’nin 7.000 metrekarelik çatı alanından gelen yağmur suyunun yönetilmesine ilişkin pazaryerinin yakın çevresinde yeşil altyapı teknikleri planlanmıştır. Buca Betontaş Pazaryerinin çevresindeki yeşil alanlar bir kısmı biyolojik hendek, bir kısmı yağmur bahçesi, yan tarafında bulunan otopark alanı geçirimli kaplama ile tasarlanmıştır.

Bornova Metro İstasyonu Refüj Çalışması

Bornova Metro istasyonu ile Küçük Park arasında kalan Ankara Caddesi yan yolu refüjünde yağmur suyunun yönetilmesi için yeşil altyapı teknikleri planlanmıştır. Mevcut durumda viyadükten gelen yüzey akış sularının oluklarla otopark alanına verilmesi ve Ankara Caddesi yan yolunda akışa geçen yağmur sularının biyolojik hendeğe yönlendirilmesi ile suyun miktarının ve hızının azaltılması, filtrelenmesi ve yeraltı suyuna kazandırılması hedeflenmiştir.

Buca Sünger Yolu

İzmir’deki geçirimsiz yolları sünger yollara çeviriyoruz. Buca’da 138. sokakta yapılacak yaklaşık 400 metrelik pilot uygulama ile alanda yoğun yağışlarda sıkıntı oluşturan yüzey akışının yönetilmesi hedefleniyor.

Yağmur Durakları

Yağmursuyu hasadını kent içerisinde teşvik etmek ve farkındalığı artırmak amaçlı mevcut yağmur duraklarında yağmursuyu hasadını başlatıyoruz. Modüler yağmur depoları kullanılarak durakların çatılarından su depolanacak ve etrafındaki yağmur bahçelerinde hasat edilen su kullanılacaktır. Bu kapsamda pilot proje olarak Halkapınar aktarma istasyonu seçilmiştir.

Neden Yağmursuyu Yönetiminde Yeşil Altyapı?

Yağmursuyu yönetimi yeşil altyapı teknikleri doğadan yararlanarak suyu yakalamayı, depolamayı ve temizlemeyi hedefler. Bu doğrultuda; kentsel taşkınları ve kentsel ısı adası etkisini hafifletir, yağmursuyu altyapısı ile yapılı çevreyi ve biyolojik çeşitliliği iyileştirir. Yüzey akış sularında kirlilik etkenlerini azaltarak sağlıklı çevre oluşturmayı hedefler. Toplanan ya da hasat edilen yağmursuyu, sulama amaçlı veya evsel amaçlı kullanılır.

Yağmursuyu Yönetiminde Sünger Şehir Yaklaşımı

Sünger şehir, Yeşil Altyapı teknikleri, Su Duyarlı Kentsel Tasarım yaklaşımları klasik borulu kentsel drenaj sistemlerinin dışında bu sistemlere alternatif ve destekleyici olarak geliştirilen ekolojik temelli yağmur suyu yönetimini esas alan yaklaşımlardır.

Temel olarak kentsel alanlar üzerine düşen yağmursuyunu yeşil altyapı teknikleri kullanarak yönetmeyi hedefler. Ana fikir yağmur suyunun mümkün olduğunca düştüğü alanda toplanması, depolanması ve sızdırılması üzerine kuruludur. Böylelikle sokak ve yollarda oluşan yüzey akışı azaltılarak mevcut altyapı sistemleri rahatlatılır ve taşkınlar önlenir. Bunun yanı sıra uygulanan yeşil altyapı teknikleri sayesinde ekolojik çevre gelişir, biyo-çeşitlilik artar ve kentsel ısı adası etkileri azaltılmış olur.

Değişen iklim koşulları ile şehrimiz üzerine kısa süreler içerisinde daha yüksek yağış miktarları düşmekte, bu durum kentin mevcut yağmursuyu altyapısını zorlamaktadır. “Sünger İzmir” projesi, yağmur bahçeleri, biyolojik hendekler, geçirimli yollar, yer üstü depoları ve sızma göletleri gibi çeşitli yeşil altyapı tekniklerinin kullanılarak altyapı üzerinde oluşan bu streslerin ortadan kaldırılmasını hedeflemektedir.