Yönetmelik

Sünger Kent Uygulamaları Yönetmeliği

Büyükşehir Belediyemizce taşkınların önlenmesi, yağışların kontrollü bir şekilde toplanması ve yeraltı sularının beslenmesi amaçlarını barındıran sünger kent yaklaşımı ile yeşil altyapı tasarımlarının kentimizde yaygınlaştırılması hedeflenmekte olup; bu kapsamda kentimizin sünger kent prensiplerine dayanan yeşil altyapı yöntemleri ile yağmur suyunun yönetiminin sağlanması ve buna bağlı olarak taşkın riski ile mücadele edilebilmesi için bir kent yönetmeliği olarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ve Su Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hazırlanan “Sünger Kent Uygulamaları Yönetmeliği”nin oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – İklim Değişikliği ve Uyum Komisyonları Raporu. (İklim Değ. ve Sıfır Atık Dai.Bşk.E.941249)

Yönetmeliği Görüntüle