Haber Detay

Sünger Kent İzmir Programı Tanıtıldı
Sünger Kent İzmir Programı Tanıtıldı
Sünger Kent İzmir Programı Tanıtıldı
Sünger Kent İzmir Programı Tanıtıldı

Sünger Kent İzmir Programı Tanıtıldı.

İZMİR SÜNGER KENT OLACAK!

Tanıtım toplantısı gerçekleştirilen 'Sünger Kent İzmir Projesi', sürdürülebilir yağmur suyu yönetimi hedefliyor. Proje, Türkiye'de en kapsamlı yağmur suyu hasadı ve su odaklı yeşil dönüşümleri esas alıyor. Projenin en önemli özelliğinin ise İzmir'de yaşayan tüm vatandaşların katılımını esas alması olduğunu söyledi. Soyer, yağmur suyu hasadı için “Sünger Kent İzmir Projesi’nin belki de en önemli özelliği, İzmir’de yaşayan tüm vatandaşlarımızın katılımını esas alması. Projemizin iki kapsamlı uygulamasını vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

İZMİR SÜNGER KENT OLACAK!

Deneyimli mühendisler, peyzaj mimarları ve şehir plancılarından oluşan ekip, İzmir’in su odaklı planlanması, mevcut su kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, değişen iklim ile birlikte şiddeti artan taşkın ve kuraklık olayları başta olmak üzere su kaynaklı tüm problemler için kentin hem merkezinde hem de kırsal alanlarında çözümler üretiyor. Birimin ana misyonu; İzmir ili yer altı ve yer üstü su kaynaklarının etkin biçimde yönetilmesi, gerekli planlama ve proje çalışmalarının yapılması, iklim krizi, taşkınlar, kuraklık vb. su kaynaklı oluşan/oluşabilecek olası problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilerek gerekli çalışmaları yürütmektir.

10 BİN YAĞMUR BAHÇESİ

İkinci çalışma olan "İzmir'e 10 bin yağmur bahçesi" kampanyasına ilişkin de bilgi veren Soyer, vatandaşların başvurularına göre ekecekleri bitkileri dağıtacaklarını söyledi. Yağmur bahçesi kampanyasına ilişkin Soyer: “Yağmur bahçeleri için başvuruda bulunan 10 bin vatandaşımıza yapacağı yağmur bahçesinde ekeceği bitkileri biz veriyoruz. İzmir’de oluşturacağımız her bir yağmur bahçesiyle sokaklarımıza, caddelerimize düşen ve kanalizasyon sistemimize giden yağmur sularını alıkoyacak, taşkınlardan korunacak, sularımızı temizleyecek ve yeniden doğaya kazandıracağız. Sünger Kent İzmir ile bu iki uygulamanın dışında kentsel ve kırsal alanda aşama aşama pilot projeler de uygulanacak. İzmir, mavi ve yeşil bir altyapıya kavuşacak. İzmir’in caddeleri, sokakları, çatıları ve bahçelerinde su yeniden toprakla buluşacak. Eylemlerimiz arasındaki uyum, şehirlerimizin doğayla uyumu kadar önemli. Sünger Kent modeliyle doğa ve kent hayatı arasında kurulacak denge, İzmir’i daha dirençli hale getirecek ve toprağa düşen her damla suyun değerlendirilmesi sağlanacak. Yetkililer İzmir’de sadece çatılara yılda yaklaşık 75 milyon ton yağmur suyunun düştüğünü, bu miktarın ise Tahtalı Barajı’nın bir yılda sağladığı sudan daha fazla olduğunu vurguluyor” diye konuştu.