Projeler

Projeler

Bornova Yağmur Parkı Projesi

Bornova Özkanlar'da bir mahallenin doğa esaslı çözümler uygulanarak tüm yağmursuyu tekniklerin bir arada yoğun bir şekilde kullanılması amaçlanarak bölgede taşkın problemlerine çözüm getirilmiş, yağmur parkında tüm ekolojik temelli yağmursuyu yönetim tekniklerinin tanıtılması hedeflenmiştir.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Buca Betontaş Pazaryeri

İzmir’deki pazaryerleri ve otoparklarını sünger alanlara çeviriyoruz. Buca Betontaş Pazaryeri’nin 7.000 metrekarelik çatı alanından gelen yağmur suyunun yönetilmesine ilişkin pazaryerinin yakın çevresinde yeşil altyapı teknikleri planlanmıştır. Buca Betontaş Pazaryerinin çevresindeki yeşil alanlar bir kısmı biyolojik hendek, bir kısmı yağmur bahçesi, yan tarafında bulunan otopark alanı geçirimli kaplama ile tasarlanmıştır.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Ekolojik Göletler

Kent içerisinde belirlenen yeşil alanlarda yeraltı suyu ile beslenen doğal ekolojik göletler yaratıyoruz. Kent içerisindeki geçirimsiz yapay göletlere alternatif olarak, doğal yaşamı destekleyici, biyolojik çeşitliliği artıran doğal göletler oluşturuyoruz. Kentli – su ilişkisini park alanlarında ekolojik yöntemler kullanarak artırıyoruz. İlk pilot proje Buca Fırat Fidanlığında uygulanmaya başlandı. İkinci pilot proje Bornova Çamdibi Atatürk Parkı’nda hayata geçecek.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Yağmur Durakları

Yağmursuyu hasadını kent içerisinde teşvik etmek ve farkındalığı artırmak amaçlı mevcut yağmur duraklarında yağmursuyu hasadını başlatıyoruz. Modüler yağmur depoları kullanılarak durakların çatılarından su depolanacak ve etrafındaki yağmur bahçelerinde hasat edilen su kullanılacaktır. Bu kapsamda pilot proje olarak Halkapınar aktarma istasyonu seçilmiştir.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Buca Sünger Yolu

İzmir’deki geçirimsiz yolları sünger yollara çeviriyoruz. Buca’da 138. sokakta yapılacak yaklaşık 400 metrelik pilot uygulama ile alanda yoğun yağışlarda sıkıntı oluşturan yüzey akışının yönetilmesi hedefleniyor.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Bornova Metro İstasyonu Refüj Çalışması

Bornova Metro istasyonu ile Küçük Park arasında kalan Ankara Caddesi yan yolu refüjünde yağmur suyunun yönetilmesi için yeşil altyapı teknikleri planlanmıştır. Mevcut durumda viyadükten gelen yüzey akış sularının oluklarla otopark alanına verilmesi ve Ankara Caddesi yan yolunda akışa geçen yağmur sularının biyolojik hendeğe yönlendirilmesi ile suyun miktarının ve hızının azaltılması, filtrelenmesi ve yeraltı suyuna kazandırılması hedeflenmiştir.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Şirinyer Yağmur Sokağı Projesi

Meles Çayı yakınlarında yer alan, bir yanı İZBAN demiryolu hattının duvarları ile çevirili, yolları geçirimsiz asfalt kaplı, park alanı otopark olarak kullanılan proje alanının kadim su kültürünü devam ettirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla ‘YAĞMUR SOKAĞI’ konseptinde yeniden düzenlenilerek, taşkın problemlerine doğa esaslı çözümler ile yanıt verilmek istenmektedir.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Bornova Çayı Üzerinde Mavi-Yeşil Koridorlar Ve Dere Ekspresi

Bornova Çayı üzerinde kent-dere etkileşiminin artırılması amacı ile mavi-yeşil ekolojik koridorlarlar oluşturulacak, ayrıca bu koridorlara entegre e-skuter ve bisikletlilerin kullanımına yönelik bir adet(gidiş-geliş) transit ulaşım yolu planlanacaktır. Proje ile Bornova Çayı ıslah kanalı içerisinde kontrol elemanları ile yer yer su tutularak geçtiği bölgelerdeki yeşil alanlar ile bütünleşik ekolojik koridorlar oluşturulması ve buna entegre bir biçimde Ege Üniversitesi-Evka-3 Metro İstasyonu-Bornova-Körfez hattı boyunca uzanan alternatif bir ulaşım yolunun hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Halkapınar Göletini Yeniden Canlandırma Projesi

İzmir’in önemli su kaynaklarından olan Halkapınar Gölü tarihin babası Heredot tarafından Bereket Tanrıçası Artemis’in (Diana) yanındaki perilerle birlikte gelip sıcak sularında her gün yıkandığı yer (Diana Hamamları) olarak nitelendirilir. Önerilen proje ile Halkapınar göleti yeniden kente kazandırılacak, Nif Dağından körfeze ekolojik koridor oluşturulacaktır.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Manda Havzası Yağmursuyu Yönetimi

Sünger şehir tekniklerini kullanarak Manda Havzasında yağmursuyu yönetimine ilişkin proje geliştirilmektedir.

Devamını Oku Devamını Oku
Projeler

Meles Havzası Yağmursuyu Yönetimi

Sünger şehir tekniklerini kullanarak Meles Havzasında yağmursuyu yönetimine ilişkin proje geliştirilmektedir.

Devamını Oku Devamını Oku